Archivo
Histórico

Publicaciones

Anterior
El record de Macià en la Nit de Nadal (Barcelona, 24 de desembre de 1938) 3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939 Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) 1. Memòria literària i ficció de l'univers concentracionari 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics Sobre la Gran Bretanya (Dos textos)
Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra La Rússia que vaig veure (1931) Dues conferències (1935-1936) 1. Franco a Barcelona Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat
Tres aventurers italians a Barcelona 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 2. Viure el primer exili: cartes britàniques de Pere Bosch i Gimpera, 1939-1940 Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931)
L'estructuració d'un estat autònom 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938) 2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II 1940. Notícies de la caiguda de París Una visió personal de la política catalana (Conferències al centre catalanista d'esquerra, agost 1933) 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947
Siguiente