Archivo
Histórico

Publicaciones

Anterior
La Rússia que vaig veure (1931) 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938) Nou estat, nova política, nou ordre social 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 AMIC, edició facsímil de la revista col·lecció completa Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937)
Tríptic de Retaule Dues conferències (1935-1936) Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943) 4. Destino. Política de unidad (1939-1946). Tres aspectes de l'inici d'una transformació obligada 5. La violència de la legalitat repressiva franquista Com vaig veure Rússia
Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 Diàleg de les dues verges negres de Polònia i de Catalunya El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931) Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat Sobre la Gran Bretanya (Dos textos)
L'estructuració d'un estat autònom Pertinença i cohesió. La Generalitat a l'exili i l'ajuda als refugiats catalans a França (1945-1948) Tres aventurers italians a Barcelona Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra Barcelona, 1938. Capital de tres governs. 2 vols. CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs
Siguiente