Archivo
Histórico

Publicaciones

Anterior
Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938) Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1 Nou estat, nova política, nou ordre social 1. Franco a Barcelona La Rússia que vaig veure (1931)
Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals Pertinença i cohesió. La Generalitat a l'exili i l'ajuda als refugiats catalans a França (1945-1948) 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931) Barcelona 1938, capital de tres governs
Informes a les autoritats britàniques Com vaig veure Rússia 3. La República i la guerra civil explicades als britànics Tres aventurers italians a Barcelona Barcelona, 1938. Capital de tres governs. 2 vols. 6. El paper polític de la Delegació del CSIC a Catalunya (1941-1956)
5. La violència de la legalitat repressiva franquista Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics 2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II Sobre la Gran Bretanya (Dos textos) 3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939
Siguiente