Archivo
Histórico

Publicaciones

Anterior
Com vaig veure Rússia 1. Franco a Barcelona 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 AMIC, edició facsímil de la revista col·lecció completa 8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals Barcelona 1938, capital de tres governs
Sobre la Gran Bretanya (Dos textos) 2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II 9. De la utopia mediterrània a la realitat provincial. El projecte cultural de la Diputació de Barcelona durant el primer franquisme Diàleg de les dues verges negres de Polònia i de Catalunya El record de Macià en la Nit de Nadal (Barcelona, 24 de desembre de 1938) Barcelona, 1938. Capital de tres governs. 2 vols.
4. Destino. Política de unidad (1939-1946). Tres aspectes de l'inici d'una transformació obligada 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 1. Memòria literària i ficció de l'univers concentracionari Tríptic de Retaule Una visió personal de la política catalana (Conferències al centre catalanista d'esquerra, agost 1933) Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1
Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 La Rússia que vaig veure (1931) 5. La violència de la legalitat repressiva franquista L'estructuració d'un estat autònom 2. Viure el primer exili: cartes britàniques de Pere Bosch i Gimpera, 1939-1940 Vuit escrits d'exili (1939-1941)
Siguiente