Archivo
Histórico

Publicaciones

Anterior
Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2 1940. Notícies de la caiguda de París La Rússia que vaig veure (1931) 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 Barcelona 1938, capital de tres governs 9. De la utopia mediterrània a la realitat provincial. El projecte cultural de la Diputació de Barcelona durant el primer franquisme
4. Destino. Política de unidad (1939-1946). Tres aspectes de l'inici d'una transformació obligada 6. El paper polític de la Delegació del CSIC a Catalunya (1941-1956) 1. Franco a Barcelona 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1 1939. Memòries del primer exili
Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat Dues conferències (1935-1936) Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) 8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals Informes a les autoritats britàniques Diàleg de les dues verges negres de Polònia i de Catalunya
Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 1. Memòria literària i ficció de l'univers concentracionari Com vaig veure Rússia 5. La violència de la legalitat repressiva franquista 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938)
Siguiente