Archivo
Histórico

Publicaciones

Anterior
CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 9. De la utopia mediterrània a la realitat provincial. El projecte cultural de la Diputació de Barcelona durant el primer franquisme Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics
Diàleg de les dues verges negres de Polònia i de Catalunya Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) Dues conferències (1935-1936) Tres aventurers italians a Barcelona 3. La República i la guerra civil explicades als britànics Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2
1939. Memòries del primer exili 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra Una visió personal de la política catalana (Conferències al centre catalanista d'esquerra, agost 1933) 1. Franco a Barcelona 2. Viure el primer exili: cartes britàniques de Pere Bosch i Gimpera, 1939-1940 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938)
La Rússia que vaig veure (1931) Pertinença i cohesió. La Generalitat a l'exili i l'ajuda als refugiats catalans a França (1945-1948) L'estructuració d'un estat autònom Sobre la Gran Bretanya (Dos textos) 3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939
Siguiente