Archivo
Histórico

Publicaciones

Anterior
Informes a les autoritats britàniques 2. Viure el primer exili: cartes britàniques de Pere Bosch i Gimpera, 1939-1940 Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1 Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938)
1. Franco a Barcelona CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs La Rússia que vaig veure (1931) 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics 6. El paper polític de la Delegació del CSIC a Catalunya (1941-1956) Una visió personal de la política catalana (Conferències al centre catalanista d'esquerra, agost 1933)
El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931) Barcelona 1938, capital de tres governs Pertinença i cohesió. La Generalitat a l'exili i l'ajuda als refugiats catalans a França (1945-1948) 2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 Sobre la Gran Bretanya (Dos textos)
4. Destino. Política de unidad (1939-1946). Tres aspectes de l'inici d'una transformació obligada Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) Barcelona, 1938. Capital de tres governs. 2 vols. 8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 5. La violència de la legalitat repressiva franquista
Siguiente