Archivo
Histórico

Publicaciones

Anterior
CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs Informes a les autoritats britàniques Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra Vuit escrits d'exili (1939-1941) 6. El paper polític de la Delegació del CSIC a Catalunya (1941-1956) 5. La violència de la legalitat repressiva franquista
3. La República i la guerra civil explicades als britànics 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938) Tríptic de Retaule 1. Franco a Barcelona 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra Nou estat, nova política, nou ordre social
2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics Barcelona, 1938. Capital de tres governs. 2 vols. Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 AMIC, edició facsímil de la revista col·lecció completa
3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) L'estructuració d'un estat autònom 1940. Notícies de la caiguda de París Com vaig veure Rússia
Siguiente